KUNDCASE

SKÖVDE KOMMUN
C-archive, C-viewer, C-web

Digital bygglovshantering ger ökad kapacitet och servicegrad

Läs mer

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN
C-archive, C-viewer, C-web

100% Digital ärendehantering i en av Sveriges största kommuner

Läs mer

 

REGION SKÅNE
C-archive

Framtids- och lagsäkrad patientdata med C-archive

Läs mer

 

LANDSTINGET KRONOBERG
C-archive

100 miljoner journaler tillgängliga via ett knapptryck

Läs mer

AKTUELLT

E-arkiv och bygglov i Skövde Kommun

Under nästan ett decennium har Skövde kommun arbetat med att utveckla sin ritnings- och bygglovshantering med hjälp av Comprimas e-arkiv och viewers - en lång resa som inneburit ny kunskap och erfarenheter samtidigt som man lyckats ligga helt i fas med digitaliseringen av Sveriges myndigheter.

-”Idag har vi stor nytta av vårt digitala ritningsarkiv”, berättar Susanne Johansson, verksamhetsutvecklare på Sektor Samhällsbyggnad i Skövde kommun. ”Många kunder använder sig nu dagligen av systemet, både mäklare, mindre entreprenörer och enskilda medborgare och alla är mycket nöjda.”

I Skövde kommuns e-arkiv lagras idag över 160 gigabyte bestående av 600.000 filer med bygglovsritningar ända tillbaka till 1850-talet, som dokumenterar allt från fasader, plan- och tekniska lösningar. Allt kan laddas ner som en digital kopia vilket i sin tur sparar många timmars arbete för just mäklare, som slipper springa upp till kommunens kontor för kopiera. Men också för den enskilde medborgaren som planerar en om- eller tillbyggnad hemma i huset. Allt kan nu skötas över nätet, när som helst på dygnet.

Skövde kommun har länge legat steget före och bygglov och ritningar är bara en av de många e-tjänster som kommunen idag erbjuder via sin webbsite. Här kan man också hitta tjänster inom barnomsorg, skola, idrott, bibliotek, sociala tjänster, trafik och infrastruktur. Och för den som innehar ett serveringstillstånd kan man till och med anmäla sin egen kryddning av snaps!page2image568
Åtta år med e-arkivering

-”Vi började 2008”, berättar Susanne. ”Det var då vi på Samhällsbyggnad köpte in Comprimas e-arkiv som en kommunlicens som ersatte en Access-databas. Två år senare började vi aktivt använda systemet i samband med att vi startade ett projekt för digitalisering av bygglovsprocessen. Men innan det hade vi redan mikrofilmat och skannat allt material.”

-”Då vi började på allvar, omkring år 2010, pratade man mycket om ”e-arkiv” i mer allmänna termer. Vi låg ganska långt före och beslutade oss då för att använda Comprima som ett permanent mellanlagringsarkiv till dess vi visste exakt vad vi skulle göra. Och än så länge är det ingen som tagit ställning för att göra något annat vilket visar att vi valde rätt väg redan från början.”

-Hur många använder e-arkivet idag?

-”Ritningsarkivet används av medborgarna. Internt på kommunen använder vi vårt verksamhetssystem från vilket våra handläggare söker i arkivet. För medborgarna visas bara det som vi bestämt skall visas men alla där ute kan logga på och söka fram det de behöver, förutsatt att de vet rätt fastighetsbeteckning förstås.”

Digitala skolbetyg

Sedan ungefär ett år tillbaka har man också lanserat en helt ny tjänst som även den använder sig av Comprima, en databas med digitala skolbetyg som Håkan Andersson, administratör och arkivansvarig hos Skövde kommun ansvarar för. Här kan man ladda ner en kopia på betyg som man fått i en skola i Skövde.

”Tidigare var vi tvungna att kopiera betyg för hand eller skanna och skicka som PDF-filer med e-mail eller som papperskopior med brev. Nu är processen helt digital och vi skannar betyg till Comprima och använder sedan e-tjänsten som åtkomstverktyg för medborgarna. Man kan fortfarande få papperskopior om man vill men trenden är tydlig: de flesta vill ha digitala kopior.”

-Tror Ni det finns det några säkerhetsrisker?

”Det finns inga säkerhetsrisker hos oss vad jag kan se, vi handhar bara de betygskopior som vi fått från skolorna. Det skulle i så fall vara om privatpersoner väljer att manipulera sina betyg med hjälp av en dator vilket vi inte kan råda över. Men det händer faktiskt att jag får samtal från företag som vill kolla upp att personer faktiskt har de här betygen, så det kan nog hända att en och annan försöker. Rutinerna har blivit lite annorlunda i en digital värld, avslutar Håkan.

-Hur har samarbetet med Comprima fungerat genom åren?

-”Det har varit väldigt bra”, säger Susanne. ”Framför allt skulle jag gärna vilja lyfta den tekniska kompetensen där vi jobbat väldigt bra tillsammans under åren.”

-Vad händer framöver?

-”Vi ser ju många möjligheter att använda e-arkivet som en integrerad del i vår e-tjänste-plattform och det är alltid något man kan bygga vidare på. Idag är ju alla också mer digitala än när vi började, en process som med all sannolikhet kommer att gå snabbare framöver, både hos oss och hos medborgarna. De flesta sköter ju kommunikationen med oss via sina datorer eller mobiltelefoner och papper blir allt mer sällsynt.”

Arbetet fortsätter både hos Skövde och hos mängder av kommuner runt om i Sverige. Vi på Comprima upplever att bara under det senaste året har e-arkivering och digitalisering av bygglovsprocessen skjutit fart ordentligt. Så skall man sammanfatta så kan man lugnt säga att det just nu är någonting på gång i landets 289 kommuner!

Comprima är av Riksarkivet och SKL ett godkänt digitalt arkivsystem för långtidsbevaring av allmänna handlingar. 

Nya affärer och nya kunder för Comprima

Fler och fler kunder väljer nu Comprima för sin digitala bygglovshantering och den här månaden välkomnar vi Örnsköldsviks, Kävlinge och Hedemora kommun som användare av vår Viewer.

Tyresö Kommun har nyligen installerat Comprimas e-Arkiv med integration till ByggReda, vilket förbättrar medborgarservicen genom publicering av ritningsarkivet över nätet för såväl medborgare som mäklare.

-Det är drag på marknaden. Både e-arkiv och digital bygglovshantering står på inköpslistan hos många, konstaterar Comprimas VD Hans Holmqvist. Och inom kort släpper vi också vår nya produkt för säker inloggning till vårt e-arkiv med Bank-ID.

Här träffar Du Comprima...

Under hösten kommer Comprima att medverka som utställare på följande konferenser:

12-13 oktober: eFörvaltningsdagarna, Stockholmmässan (tillsammans med EDP Consult)

24-25 oktober: Kommunträffen, Clarion Hotel, Stockholm

9-10 november: Arkivforum, Filmhuset, Stockholm.

Vi ser fram emot att träffa Dig!   

Systematiq nu Comprimas nya systemutvecklingspartner

Spännande saker händer ofta under sommaren och från och med den 1 augusti är Systematiq i Ronneby Comprimas nya partner inom systemutveckling, förvaltning och support. Planerna för framtiden har just dragits upp…

-”Vi växer och har många nya kunduppdrag att leverera just nu”, säger Comprimas VD Hans Holmqvist. ”Samtidigt intensifierar vi utvecklingen av våra system för kommunernas bygg- och miljölov där vi redan är en av de marknadsledande leverantörerna.”

Hans fortsätter: ”Systematiq passar oss som hand i handske som IT-partner och i höst kommer vi tillsammans att lansera vår nya medborgarviewer, ett enkelt ritverktyg där den som ansöker om bygglov själv kan göra skalenliga och fackmannamässiga ritningar. Mot slutet av året kommer sedan en funktion som möjliggör för fastighetsägare att via Bank-ID komma åt de dokument som är arkiverade i kommunens e-arkiv. Att behöva ringa på kontorstid för att lösa enklare ärenden inom bygg-och-miljölovshanteringen kommer då att vara ett minne blott.”

Vi ringer upp Johan Birgersson, vice VD hos Systematiq för att lyssna till hans berättelse och vad samarbetet med Comprima innebär:

-”Det kommer att bli otroligt spännande,” säger Johan. ”Comprimas produkter är både välbyggda och robusta så vi ser inga som helst problem med att ta över ansvaret. När vi fick frågan i våras kände jag direkt att det här verkligen är ett företag som vi vill jobba med. Både tekniken och specialiseringen mot mot kommuner och landsting passar oss perfekt. Dokumenthantering är också något som vi jobbat med tidigare, bland annat i våra egna Intranet med Sharepoint som motor. Och att tänka i processer och flöden, det sitter i ryggmärgen på oss alla.”

Den tekniska inriktningen hos Systematiq går huvudsakligen mot .NET-världen. Och inom verksamhetsområden jobbar med allt från försäkringssystem till analysportaler och flera olika skräddarsydda lösningar.

-”Vi har många kunder, men några som jag gärna framhåller är Firefly (brandsäkerhet), Neopost (post- och dokumenthantering), Gar-bo (försäkringar), Södra (trävaror) och SRB-gruppen (butiksinredning). Det är många branscher men alla har sitt gemensamma i .NET-teknologin.”

-”Systematiq är ett litet och entusiastiskt företag”, avrundar Johan. ”Idag är vi 11 anställda varav 7 i Ronneby och 4 i Stockholm. I Ronneby arbetar vi med systemutveckling och förvaltning medan vi i Stockholm har drift och support, en kombination vi tycker fungerar bra. Vi är ju ett litet bolag med lojala medarbetare som trivs med att bo i en småstad som Ronneby, vilket också är skälet till att vi har en väldigt låg personalomsättning. Plus att vi förstås kan hålla kostnaderna nere en aning, jämfört med Stockholm.”

Comprima ser fram emot att få arbeta med Systematiq och redan nu har planerna dragits upp för höstens produktutveckling och förvaltning. Systematiq sköter även Comprimas support som Du når på vårt vanliga telefonnummer och e-mail.

Comprima tar hem storaffär med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor

I konkurrens med tretton leverantörer tog Comprima i juni hem det prestigefyllda e-arkiv-kontraktet med Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor.

 -”Det känns självklart bra att vi landat den här affären”, säger Hans Holmqvist, VD och försäljningsansvarig på Comprima. ”Det visar inte minst att vi är ett seriöst alternativ för de största kommunerna och Landstingen. Vårt system är designat för enkel och snabb åtkomst av rätt information i stora dokumentvolymer.” 

 Stadsbyggnadskontorets arkiv har årligen 15 000 fysiska besökare och flera tusen beställningar som kommer in via e-tjänster, mejl och telefon. Arkivet bevarar information från Stadsbyggnadskontorets arbetsprocesser i form av översiktsplaner, detaljplaner, program, förrättningsakter, kartor, flygfoton och mycket annat, arkivet har också ett av Sveriges största bygglovbestånd.

 -”Vi har redan påbörjat installationen och räknar med att snabbt komma igång med produktionen,” hälsar Hans Holmqvist.