Ännu fler kunder har nu valt Comprimas systemlösningar som sina strategiska verktyg inom e-arkiv och digital bygglovshantering. Hörby Kommun övergår från pappersarkivering till ett integrerat digitalt system från Comprima och EDP Consult. Alla avslutade ärenden arkiveras nu med en knapptryckning i ärendehanteringssystemet Vision, vilket möjliggör för medborgarna och mäklare att komma åt ritningar och dokument direkt via kommunens hemsida.

Region Kronoberg som använt Comprima som digitalt journalarkiv sedan 2005 har nu beslutat att också använda systemet som sitt slutarkiv och avställande av IT-system.

Vetlanda Kommun lägger ut sitt ritningsregister för allmänheten och mäklare och integrerar Comprima med EDP Vision för direktarkivering och sökning med gemensam träfflista på ärenden som både finns i ärendesystemet och i arkivet.

Marks Kommun har valt Comprimas molntjänst för att åstadkomma en bättre ordning i sina digitala arkiv. I lösningen ingår också webbpublicering av ritningsarkivet och Comprimas Viewer.