C-Archive

C-Archive

C-Archive är Comprimas verktyg för effektiv digital arkivering. Här samlar Du all information på ett ställe för att sedan snabbt och enkelt återsöka rätt material.

Med sin flexibla arkitektur kan C-Archive enkelt anpassas till just Ditt företags specifika behov och önskemål. Här kan Du lätt lägga upp en passande organisationsstruktur och sökbegrepp för varje dokument- eller dokumentström samt administrera arkivstrukturer, behörigheter och rättigheter.

I C-Archive samlar Du alla Dina digitala arkivformat som skannade dokument, ljud-, film- och bildfiler men också historisk data från avställda IT-system, exempelvis från ekonomisystem eller journalsystem. Du kan också koppla ihop C-Archive med Dina befintliga verksamhetssystem, exempelvis ett ärendehanteringssystem, för att löpande arkivera avslutade handlingar/processer.

C-Archive är ett konfigurerbart och lättanvänt digitalt arkivsystem, en standardprodukt som minimerar konsultinsatserna och som kunderna själva under systemets livstid kan anpassa efter specifika behov.

C-Archive kan användas både som mellanarkiv och slutarkiv

C-Archive är självinstruerande och intuitivt

C-Archives sökmotor hittar blixtsnabbt i stora datamängder med dynamiska träfflistor för effektiv återsökning av information. Du kan också göra oberoende sökningar via WebServices

C-Archive är integrerat med ledande ärendehanteringssystem från EDP Consult, Sokigo och Prosonagruppen. Färdiga integrationer och adapters finns även med systemen Cosmic, Melior, Platina, Befolkningsregistret m.fl.

C-Archive är intregerat med arkivredovisningsystem (Visual Arkiv)

C-Archive har säker överföring och kvalitetskontroll vid inleverans av arkivmaterial

C-Archive bygger på en processorienterad arkivstruktur

C-Archive konverterar automatiskt ditt arkivmaterial till arkivbeständigt format med tidsstämpling, validering och kontroll

C-Archive innehåller såväl beställningshantering som avställnings- och gallringsfunktioner som är integrerbara med godtyckliga system

C-Archive loggar och lagrar alla händelser i systemet som sedan kan följas upp via en loggviewer.

C-Archive har även funktioner för två-faktors inloggning med SIHTS-kort enligt SAML. 2.0

C-Archive har en avancerad styrning av behörigheter och roller, inklusive avgränsning av access till känsliga personuppgifter vilket även kan kopplas till integrerade system

C-Archive kan ta fram statistik på all data i systemet. Rapporter designas enkelt av användaren själv utifrån specifika behov inför exempelvis gallring och massuppdateringar, konvertering och migrering

Exempel på IT-system som ställts av till C-Archive med färdiga moduler: Platina, W3D3, ByggR, ByggReda, MiljöReda, Lex, Hogia, Trix, Magna Cura, Ecos, PMO, AGS, Webb Vas, Anton, Swedstar, Arkiva Byggreg, Alfred, Kovis, Kibi Base, Microweb, KMTech med flera

C-Archive följer följande standards:
OAIS
ISO 14721:2003 (OAIS)
ISO 15489, MoReq2010.
RA-FS 2009:1-2
RA-FS 2008:4
NOARK

Comprima följer även kontinuerligt arbetet med Riksarkivets framtagande av FGS:er för löpande anpassning