C-Services

C-Services

C-Services är samlingsnamnet på våra konsulttjänster. Med mångårig erfarenhet av digital arkivering, konvertering och migrering kan vi oftast peka på var fallgroparna kan finnas och vilka genvägar som kan löna sig att ta.

I likhet med våra produkter/programvaror vill vi skapa ENKLA lösningar som snabbt tillför värde i form av effektivitets- och miljövinster. Ambitionen är alltid att våra lösningar skall frigöra resurser och spara kostnader.

C-Services omfattar förstudier, projektplanering, genomförande och utbildning, migrering och konvertering av information från äldre IT-system till C-Archive.