C-Viewer

C-Viewer

Med Comprimas bildvisare C-Viewer ökar Du möjligheterna till en effektiv ärendehantering.

Med C-Viewer hanterar Du alla aktuella digitala bildformat och med enkla och intuitiva kommandon kalibrerar Du Dina ritningar, mäter, skissar, hanterar radier, areas, polygoner, vinklar och byggnadshöjder. Du kan också arbeta i flera ritningslager, göra noteringar och ankomststämpla digitalt.

Med C-Viewer kommunicerar Du helt digitalt mot medborgare, mäklare och andra intressenter i bygglovsprocessen. Tillsammans med Comprimas e-arkiv C-Archive och webbpubliceringsverktyg C-Webb kan Du även publicera Ditt ritningsarkiv på Din hemsida. C-Viewer används idag av +70 kommuner i Sverige i miljö- och bygglovsprocessen.

Utvecklad i nära samarbete med svenska bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer

Aktuella funktioner utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas krav

Självinstruerande och intuitiv

Klarar PDF(A), JPEG, TIFF, CALS, Auto-CAD format (DWG med X-referenser)

Konvertera filer till andra format: Word till PDF, DWG till PDF osv.

PDF:er: möjlighet att dela, slå isär sidor, rotera, ta bort sidor och ändra sidordning. Du kan även slå ihop filer till en flersidig PDF. Det senare gör Dig också helt oberoende av Acrobat PRO

Kopiera text från PDF:en/klistra in i exempelvis Word

Kalibrering av ritningar samt snap-funktion

Mäta, skissa linjer, radier, area, polygoner, vinklar, byggnadshöjder

Skalenliga utskrifter

Maila originalbild och annoteringar

Arbeta i flera ritningslager

Ankomst stämpla digitalt

”Bränna in” mätningar

Fri support, fria uppdateringar distribueras automatiskt två gånger per år