C-Webb

C-Webb

Med C-Webb delar Du Din organisations information med alla som behöver komma åt den, oavsett öppettider eller helgdagar.

Med C-Webb publicerar Du Ditt digitala arkiv via Din hemsida och åstadkommer på så sätt förbättrad service för medborgare, mäklare, media m.fl. Till C-Webb kan också kopplas säker påloggning med Bank-ID för att garantera att endast rätt person kommer åt rätt handlingar.

Med C-Webb förverkligar Du e-myndigheten och låter medborgarna själva söka och hitta den information de behöver. Därmed kan Du också frigöra resurser inom den egna organisationen.

Utvecklad i nära samarbete med svenska bygglovshandläggare

Publicerar ritningsarkivet på nätet

Åtkomst till e-arkivet 24/7 för medborgare och mäklare

Påloggning med Bank-ID för skyddade/personliga dokument

Självinstruerande och intuitiv

Lätt att hitta och söka

Sammanställer dokument i miniatyrer

Zooma in och ut i ritningar

Automatisk uppdatering av nya versioner av ritningar

Hämta ritningar från arkivet (TIF och/eller PDF/A)