comprima-logo-@2x

Comprima blir del av Documaster och störst på e-arkiv i Norden

Den ledande svenska leverantören av digitala arkivsystem – Comprima, går samman med den norska dokumenthanteringskoncernen Documaster. Tillsammans kan de erbjuda en större bredd på erbjudna dokumenthanteringssystem och samtidigt garantera användarna en stark utveckling av systemen. Documaster är baserat i Norge men har sedan tidigare en stark verksamhet i Sverige. Samtidigt med denna affär kungör Documaster att de även tar över den norska Office 365-specialisten, Infoworker.

Comprima är idag ledande på den svenska marknaden med sitt Comprima C-Archive samt sin teknik för att konvertera information inlåst i äldre system till moderna lösningar. Med dagens digitala lösningar fungerar arkivsystem i princip som att googla. Documaster och Comprima har tillsammans bland annat 375 kommuner i Norden som kunder.

Documaster har utvecklat en teknik som registrerar och arkiverar all dokumentation i samband med installationer av olika slag i en internationell miljö, exempelvis basstationer inom telekom eller inom byggsektorn. Documaster har liksom Comprima och Infoworker vuxit mycket starkt under de senaste åren och torde kunna växa även utanför Norge och Sverige. Här finns både ledande lösningar, kompetens och finansiella muskler för en internationell expansion. Tillsammans kan bolagen exempelvis erbjuda lösningar för direkt inhämtning, arkivering och sökning av all kommunikation i Teams, e-post och Sharepoint.

Marknaden för digitala arkiv- och dokumenthanteringslösningar har utvecklats starkt under de senaste åren då en ny generation lösningar nått marknaden. Myndigheter som kommuner och regioner med lagkrav på sig att arkivera och med stora pappersarkiv var tidigt ute. Men nu eftersöker sjukhus, skolor samt en mängd företag bättre och mer lättåtkomliga lösningar för sina svällande arkiv och de allt större behoven av en smidig dokumentation. 

– Det här är en rolig, spännande och naturlig utveckling. Tillsammans kan vi göra internationella satsningar och lansera våra digitala arkivlösningar brett. I Norden ligger vi långt framme inom området varför en norsk/svensk konstellation borde ha stora möjligheter även utanför vårt geografiska område, säger vd Hans Holmqvist på Comprima.

– Jag ser detta som en optimal match med tre starka verksamheter som går samman och nu kommer att kunna erbjuda mycket konkurrenskraftiga lösningar i en marknad som växer starkt. Jag tycker också att kemin mellan våra tre företag bådar gott för en dynamisk utveckling, säger vd Anders Johnsen på Documaster.

Med varma sommarhälsningar

Hans Holmqvist
VD, Comprima