-För ett specialiserat företag som Comprima är ett nätverk av partners utomordentligt viktigt. Det sätter våra produkter i ett sammanhang och fokuserar den spetskompetens vi bidrar med, säger Hans Holmqvist, VD på Comprima Software. Idag samarbetar vi med 12-15 olika företag, allt från leverantörer av ärendehanteringssystem till arkivspecialister, något som varit en nyckel till framgång

Comprima har haft e-arkivering i fokus under de senaste 7–8 åren och succesivt växt till att bli en leverantör som nu har strax över 100 kunder. Inom den kommunala sektorn används våra system för lagring av digitala ritningar i bygglovs- och miljöprocessen, och inom landstingsvärlden handlar det oftast om digitala journaler som skall lagras i en kassaskåpssäker IT-miljö med hög tillförlitlighet.

-Vi har idag kommuner över hela Sverige som arbetar i vårt e-arkiv, berättar Hans. En position vi aldrig hade nått utan vårt samarbete med företaget EDP, som levererar ärendehanteringsystemet EDP VISION till mer än hälften av Sveriges kommuner.

Vi ringer upp Anders Christenson, marknadschef på EDP, som kommenterar:

-EDP och Comprima har arbetat tillsammans i 6-7 år nu, i ett partnerskap som alltid präglats av gott samarbete, berättar Anders.  Tillsammans levererar vi ärendehantering och e-arkiv till den kommunala bygg- och miljöprocessen, en idag väl beprövad och mogen lösning som vi som leverantörer tar gemensamt ansvar för.

Hans fortsätter:

-Inom ärendehantering för kommuner samarbetar vi idag även med företaget Sokigodär vi integrerar mot deras ärendesystemByggR,samt Prosonagruppen med motsvarande lösning. Nyckeln till ett gott samarbete både för oss och för kunderna är goda tekniska integrationer med system som effektivt arbetar tillsammans. I just bygglovsprocessen hittar vi även Mittbygge, ett system där medborgarna registrerar sina bygglovsansökningar. Här har vi förvisso inte någon teknisk integration, men tillsammans med ärendesystem och e-arkiv bildar de tre systemen en effektiv arbetsprocess som både medborgare, och även mäklare, är uppenbart glada över.  Här har digitaliseringen inneburit att alla nu lätt kan hitta sina ärenden, ansökningar och ritningar dygnet runt.

-E-arkiv inom landsting är självklart en smula mer komplext då det ofta handlar om både större volymer och en mer sammansatt IT-miljö, fortsätter Hans. Här arbetar vi bland annat med Cambio Healthcare System, en av Sveriges ledande leverantörer inom journalsystem som nu i december tagit hem en stor affär där fem landsting valt dem som leverantör. Option på ytterligare fyra finns. Vem vet, även Copmrima kanske får en möjlighet att leverera här…

-Just inom landsting vill jag också gärna lyfta fram Comprimas kompetens inom integration, migrering och konvertering. Ett arbete som baserar sig på samarbete med vår teknikpartner Systematiq. Fram till idag har vi lyft ut data ur ett 40-tal äldre IT-system, ett pilligt arbete som kräver skickliga tekniska utvecklare av hög klass med stort engagemang.

Avancerade lösningar

Ibland kan installationer av digitala arkiv vara enkla och raka. Skanna materialet, stoppa in i e-arkivet, tuta och kör. Men lika ofta kan det handla om att tänka ut nya arbetsprocesser, organisationsförändringar och teknisk integration mot olika produktionssystem. Då krävs det erfarna specialister och konsulter, något som vi i höstas har i och med samarbetet med ArkivIT.

Daniel Setterwall, VD på ArkivIT kommenterar:

-Vi på ArkivIT är ett kunskapsföretag inom digital arkiv- och informationshantering. Konsulttjänster kring e-arkiv är ett av våra kärnerbjudanden där vi erbjuder kompetens inom arkiv, informationssäkerhet och systemutveckling. Vi hjälper våra kunder med alla delar i ett e-arkivprojekt, som inledande behovsanalys, projektledning, införande av systemstöd och arbetssätt för digital arkivering och anslutning av verksamhetssystem. Tillsammans med Comprima, som har ett väl etablerat e-arkiv med många nöjda kunder, kan vi erbjuda en kraftfull helhetslösning. Vi drar nu igång vårt samarbete med ett införande av Comprimas e-arkiv på Socialstyrelsen, där ArkivIT bidrar med bland annat projektledarkompetens. Jag ser mycket fram emot det och andra kommande samarbeten.

Hans avrundar:

-Sist men inte minst vill jag gärna framhålla våra partners inom digitalisering, det vill säga Depona, CogiDocs och Exela. Utan dem skulle vi inte kunna tillhandahålla professionell och kostnadseffektiv skanning av dokument, ritningar och allt annat som skall lagras digitalt i vårt e-arkiv C-Archive.

Vi på Comprima ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med alla våra partners, ett nätverk som vid det här laget omfattar ett hundratal personer med olika expertis. E-arkiv är en produkt som alla företag som på något sätt sysslar med tjänster bör fundera lite på. En trygg spindel i nätet som på ett säkert sätt lagrar den mest centrala och viktigaste informationen i organisationen, något man ju helst inte vill tappa bort…