Att Comprima är en av de ledande leverantörerna av digitala arkivsystem till Sveriges kommuner har nog många noterat. Men att det också går att prenumerera på Comprimas e-arkiv som en tjänst är nog inte lika välbekant.
-Vi har idag fler än tio kunder som använder C-Archive som en servicebyråtjänst, berättar Hans Holmqvist, VD och försäljningsansvarig hos Comprima. Här kan man redan inom ett par timmar komma igång med sitt e-arkiv, skapa en arkivstruktur och lägga in material.

-Fortfarande är det dominerande alternativet att köra e-arkivet in-house i den egna driftsmiljön, fortsätter Hans. Men några av våra kunder har valt vår SaaS-lösning, något som oftast bottnar i ett policybeslut i linje med kommunens digitaliseringsstrategi. Att välja att köra sina IT-system som tjänst innebär att man kan man spara in på kostnader för infrastruktur och slippa ha egen teknisk personal anställd. Så framför allt för små kommuner, företag eller organisationer med begränsade resurser, kan detta vara ett bra alternativ.

En kommun som valde att köra Comprimas e-arkiv som tjänst är Marks Kommun sydöst om Göteborg. Tidigare IT-chefen Stefan Trulsson, numera hos Göteborgs Stad, berättar om varför man valde som man gjorde.

– Vi ville helt enkelt jobba så. Av den enkla anledningen att vi tror att framtiden finns där. Visst kan det just idag vara både dyrare och billigare med olika IT-tjänster, men på lång sikt är vi övertygade om att marknaden kommer att gå mer mot tjänst. Vi gjorde ett strategiskt och långsiktigt val helt enkelt…

Comprimas IT-drift rullar idag hos Systematiqs IT-driftbolag beläget ett stenkast från Globen i Stockholm. Här träffar vi Patrik Jägmo, VD i den mini-koncern som Comprima sen drygt ett och ett halvt år samarbetar med inom systemutveckling, kundleveranser och konverteringsprojekt, ett samarbete som blivit allt tajtare och effektivare.

-Fördelen med oss som IT-driftspartner är att vi är små men att vi ändå kan leverera specialiserade tjänster, berättar Patrik. Och inom kort kommer vi också att vara en del av pin.se och kan därmed kunna leverera ännu mer avancerad service, till ett kostnadseffektivt pris.

-Varför skall man köra sitt e-arkiv som tjänst?

-För att slippa hålla igång sin egen tekniska infrastruktur. Den tid som vi behöver lägga ner på att serva en kunds e-arkiv jämfört med att göra det själv in-house är minimal när det är del i en större driftsmiljö. Här handlar det om klassiska stordriftsfördelar parat med den tekniska spetskompetens som vi erbjuder. Dessutom är priset alltid förutsägbart, en fast summa per år.

Hans Holmqvist fortsätter:

-Att köra e-arkiv som tjänst hos Comprima innebär för en mellanstor svensk kommun som vill lagra sitt ritningsarkiv en ungefärlig månadskostnad på mellan fem- och tiotusen kronor. Så vi pratar knappast om några gigantiska investeringar. Och det spelar heller ingen roll om e-arkivet används som mellanarkiv för bygglovsverksamheten, eller som ett slutarkiv för hela kommunen.

-Marknaden för IT-system som tjänst växer och vi tror att detta kommer att explodera inom en nära framtid, avrundar Hans. E-arkiven hos kommunerna har ju varit något av marknadens ”early adopters” och nu är den stora majoriteten på ingång, det vill säga stora- och mellanstora företag, myndigheter och så vidare. Alla som arbetar med någon typ av volym i sin digitala hantering kommer att behöva ett mellan- eller slutarkiv för att lagra sina data i ett robust system som klarar högt ställda krav.

Idag kör tre svenska kommuner sitt e-arkiv som tjänst hos Comprima. Men också ett antal mindre fastighetsbolag och en större internationell industrikoncern.

Det finns gott om plats för fler….