Sedan 2012 har Staffanstorpsbaserade EDP varit en nära partner till Comprima och tillsammans har vi levererat 40 digitala arkivsystem integrerade till ärendehanteringssystemet EDP VISION. I nästa vecka håller EDP användarmöte där Comprima företräds av Bodens Kommun som pratar om det digitala flödet i bygg- och miljöprocessen och hur e-arkivering effektiviserar kommunernas arbete.

Vi träffar Anders Christensson, Marknadschef på EDP, på Hotel Marriott i Stockholm där han är på besök för att titta på konferenslokaler för kommande kundevent. Det är mycket på gång, berättar Anders och på konferensen i nästa vecka, som för övrigt fått rekordmånga anmälningar, kommer vi att berätta mer om nyheter i systemen och om vad vi planerar på kort och lång sikt.

-Vilka är utvecklingsplanerna inom EDP VISION på bygg- och miljösidan?

-Det som efterfrågas allt mer nu är tillsyn i fält. Mobila lösningar alltså. Det kommer fler och fler sådana nu, plus att vi adderat vårt nya system EDP PLANERAREN som hanterar hela planprocessen och möter kraven på en digital planprocess. Här får man hjälp med det dagliga detaljplanearbetet, vilket i sin tur kan synkroniseras med kommunens nämndsammanträden på alla nivåer. Du får helt enkelt en god överblick och kan hantera både projekt och resurser. Man kan också ta ut data och underlag för exempelvis politiska beslut, eller att göra kommunala jämförelser.

Anders fortsätter:

-Så tänker man detaljplan, bygg, miljö, arkivering och mobilitet så täcker vi idag in hela den administrativa processen. Man kan starta en översiktsplan eller detaljplan, man kan se hur långt de har kommit, tidpunkter för nämndmöte och, inte minst, hålla koll på kostnaderna för den aktuella detaljplanen.

-En kund som kom till oss med en synpunkt som nog egentligen var en fråga för Er på EDP, där man gärna ville se något av ett workflow-system, en översikt över byggärenden i flödet…

-Vi har byggt något liknande, ett system som är lite av projektplanering. I EDP VISION kan man skapa ett flöde genom att sätta upp vilka steg som skall genomföras. Däremot är det inget som är automatiserat i någon slags AI-mening. Men i min erfarenhet är det faktiskt snarare de ”små” ärendena som tar mest tid att hantera hos kommunerna, då motparten inte alltid är så erfaren i hanteringen. Medan de ”stora” byggärendena oftast har en erfaren motpart som kan alla stegen och vet precis vad som krävs. Om exempelvis en hamburgerkedja vill bygga en ny restaurang så har dom ju alla ritningar, specifikationer och allt som krävs, medan om jag som enskild medborgare skall göra något, så kanske det är första och enda gången jag ger mig in i en bygglovsprocess.

-Det kanske är lite ”overkill” att prata om AI i bygglovsprocessen. Har verkligen den genomsnittliga svenska kommunen det behovet?

-Ja i de större städerna kan det vara så. Där finns volymerna och ett helt annat tryck på arbetsgången. Men i den minsta kommun jag själv känner till har man bara en miljöhandläggare och en bygghandläggare. Men då kan man ju istället dela resurser över flera kommuner. Då får man ju både styrka och uthållighet på ett annat sätt, och blir fler i organisationen.

Hur är dagsformen hos EDP idag?

-Alldeles strålande. För stunden är vi i slutfasen av att byta ut våra gamla system EDP MiljöReda, EDP ByggReda och EDP Diarium till EDP VISION-familjen, så snart kommer alla kunder att använda vårt nya system. Vi kan konstatera att vi idag är den ledande leverantören med strax över 50% marknadsandel på miljösidan och 40% på bygg. Tar vi sedan på vårt system inom vatten och avfall, EDP FUTURE, har vi så gott som 90% av kommunerna.

Anders berättar att har just varit på ett spännande möte tillsammans med sina närmaste konkurrenter Sokigo och Prosona, där man tillsammans med de tre leverantörernas användarföreningar diskuterat framtiden för miljösystem och hur man skall kunna aggregera information till centrala myndigheter som exempelvis Naturvårdsverket, Livsmedelsverket eller SCB, ett projekt som förs inom ramarna för regeringens satsning Digital Först, som handlar om digital förnyelse av det offentliga Sverige.

-Det är enviktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning, berättar Anders. Det är bra att vi redan nu kan vara med i diskussionen. Det kommer att förenkla för alla parter framöver.

Man kan konstatera att EDP har varit med ett bra tag nu och vuxit till att bli en viktig spelare på marknaden för kommunala IT-system. Sedan 1983, då man började med att sälja printerväxlar, har man vuxit till att ha fler än 700 kunder. Det första större systemet var ett laboratoriesystem som Vägverket köpte. Och ur labbsystemet kom miljösystemet EDP MiljöReda. Anders själv har varit med sedan 1996.

-Resan har knappt börjat, säger Anders med ett leende. Och nu går vi vidare mot en ännu mer spännande framtid…