odd-lindqvist

Odd Lindqvists tre seglarbegrepp som ska få Comprima fortsätta växa framgångsrikt

I slutet av sommaren genomförde Comprima en stor undersökning med sina kunder och användare. Resultatet visade både på goda sidor och områden där det definitivt finns förbättringspotential. E-arkiv är hett eftersom det är effektivt och frigör resurser. Det går oftast att räkna hem satsningar på elektroniska arkiv ganska fort. Det har gjort att Comprima fått en stark efterfrågan under de senaste åren och vuxit snabbt.

Men, en snabbt växande verksamhet betyder också att alla funktioner i företaget måste utvecklas. Comprimas system måste fortsätta vara ledande vilket kräver en ständig utveckling men det kräver också alltmer metodik och testning av systemen innan de börjar användas skarpt.

Odd har fått stora och små organisationer växa och förändras med ny teknik
Den som ska leda detta arbete är erfarne IT-profilen Odd Lindqvist. Odd har under närmare fyrtio år arbetat med alla aspekter av IT från kodning till IT-arkitektur, från den tekniska uppbyggnaden till att förstå och anpassa systemen till användarens situation. Under resans gång har han hjälpt stora företag som Volvo, Telia, Karolinska, SJ men också mängder av små organisationer och verksamheter. 

Med sig har Odd en stor erfarenhet av att förändra verksamheter. Nu senast var han med om att ta bort stordatorn på SJ, något som förändrar organisationen i grunden och ger en mängd nya möjligheter. Med denna bakgrund vet Odd att det är viktigt att få med sig hela besättningen på båten för att få till ett framgångsrikt förbättringsarbete. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål för vart man ska och sedan hitta vägen till målet så fort som möjligt.

Efter 47 Gotland Runt vet man hur man bygger ett vinnande team
Det hörs väl nästan att Odd är en passionerad seglare med bland annat 47 Gotland Runt bakom sig. Just seglingen har varit en inspirationskälla för Odd och därifrån har han haft med sig tankar om att bygga vinnande team. I alla sammanhang inom såväl de flesta sporter som i detta fall Comprima gäller begreppet – minst fel vinner.

Baserat på detta ger Odd tre recept för framgångsrik verksamhetsutveckling: 

  • Fokus: Vi fokuserar nu på Comprimas totala arbetssätt från kundernas behov till programutveckling som baseras på en metod som bland annat inkluderar en testkedja som leder till mer kvalitetssäkrade leveranser. Därmed minskar vi behovet av klassisk support och använder den frigjorda tiden till ytterligare kvalitetshöjande och proaktiva åtgärder. Hela besättningen på båten kraftsamlar och fokuserar på slutresultatet och att undvika fel.
  • Kvalitet: Vi har ansvaret för att hela produkten med system, implementering och support håller en hög kvalitets- och säkerhetsnivå. Nu ska vi utveckla alla delar av Comprima och ta oss an både alla befintliga och nya kunder och alla nya användningsområden.
  • Träning: Vi måste ständigt träna på att bli effektivare och frigöra tid för att exempelvis supportfunktionen utnyttjas proaktivt och blir vår viktigaste informationskälla för att förbättra produkten och leveranskedjan.

Att migrera över information i nya system blir bara viktigare och lönsammare
Antalet användare av e-arkiv ökar som sagt snabbt och Comprimas långa erfarenhet av att migrera information ur gamla system för att bli av med uttjänta system gör att alla våra kunder kan göra stora årliga besparingar. En strömlinjeformning av verksamheten parat med mindre utgifter.

Men var inte oroliga, supporten blir kvar. Den är ju Comprimas viktigaste informations- och inspirationskälla.

Tveka aldrig att höra av er till oss – vi tar tacksamt emot alla mail på info@comprima.se.