När medborgarna ansöker om bygglov på kommunens hemsida är det inte helt otroligt att det är e-tjänsten Mittbygge.se de använder. Här fyller man i uppgifter och bifogar handlingar. Sedan startar den digitala bygglovsprocessen som går vidare in i kommunens ärendehanteringssystem, där ritningar och dokument kontrolleras innan allt till sist landar i ett digitalt arkiv.

-Just nu jobbar vi bland annat med att integrera utländska e-legitimationer i tjänsten, berättar Mikael Rosenberg, VD och försäljningsansvarig för Mittbygge.

Vi befinner oss på World Trade Center i Stockholm där Mittbygge håller sitt årliga användarmöte, Mittbyggeträffen.

-Det är en dag av visioner och erfarenhetsutbyte mellan oss och våra kunder, fortsätter Mikael. Fyra kommuner, Halmstad, Lerum, Gällivare och Borås föreläser och vi själva berättar om våra nyheter förstås. Samt massor av diskussioner om framtida möjligheter…

-Om Comprimas e-arkiv är slutstationen i den digitala bygglovsprocessen är Mittbygge startpunkten, säger Hans Holmqvist, VD och försäljningsansvarig hos Comprima Software. Idag väljer allt fler kommunerna att gå över till digital hantering för att göra processen smidigare, effektivare och framför allt slippa pappershanteringen. Comprima bidrar med vår viewer C-Viewer för granskning av ritningar, vårt e-arkiv C-Archive men också vår webbpubliceringsmodul C-Webb där kommunen kan publicera sitt arkiv via hemsidan.

Mittbygge kom till redan år 2006 genom ett projekt initierat av Vinnova, Boverket, SKL och Lantmäteriet. Man kan idag konstatera att man då var en riktig pionjär inom digitalisering av bygglovsprocessen. På den tiden var tanken att göra det lättare att hantera bygglov för så väl kommuner som medborgare. Projektet mynnade ut i en produkt, Mittbygge, som 2011 landade i Addnode-koncernen som idag ansvarar för försäljning och utveckling. Idag har vi mer än 85 kommuner som kunder.

-Halmstad kommun var en av de första, tillägger Malin Bengtsson som arbetar som bygglovskoordinator hos just Halmstad. Så vi har varit med ett tag nu..

-Hur fungerar e-tjänsten?

-Om du går in på kommunens hemsida och letar upp länken för att söka till exempel bygglov startar du automatiskt Mittbygges e-tjänster, fortsätter Mikael. Här hittar du information om kommunens process och de individuella bestämmelser som  kommunen har. Sedan loggar du in med Din e-legitimation och kan påbörja ansökan. Under processens gång blir du sedan uppdaterad om vad som händer med ditt ärende, att det blivit registrerat, tilldelats en handläggare och mycket mer.

-När en kommun inför Mittbygge, kan det uppstå svårigheter?

-Det är sällan problem. Men effekten kan bli jättestor. Plötsligt får man ytterligare en kanal in för ansökningarna, utöver blanketter och e-post. Med integration mot ärendesystemet får man också en avsevärt mer effektiv intern arbetsprocess.

-Hur skall kommunerna marknadsföra Mittbygge, så medborgarna blir medvetna om möjligheten att ansöka om bygglov digitalt?

-Här finns det faktiskt en hel del att göra. Man tycker ju att om en kommun investerat i både e-tjänster och en ny digital process borde man ju också sälja in den lite mer. Gör man det får ju både kommunen generellt och förvaltningen lite extra cred. Alla vill ju att det byggs mer i deras kommuner

-Bygglovsavdelningen borde trycka på kommunens kommunikatörer och strateger lite mer för att få utrymme att presentera den nya funktionen. Exempelvis skulle man kunna lägga de nya e-tjänsterna som nyhet på första sidan på hemsidan. Då skulle man exempelvis kunna passa på att berätta hur viktigt byggandet är för kommunen. Man skulle också gå ut på både Facebook, Instagram, göra annonser på stan och i lokaltidningen. Då kommer bygglovsavdelningen också lättare kunna övertyga och styra om nya bygglovssökanden till den digitala kanalen. Vissa kommuner ger också rabatt på bygglovet om man använder den digitala vägen vilket ökar intresset från medborgare och entreprenörer.

-Mittbygge, ärendesystemet och e-arkivet lever ju i en slags symbios vilket är precis vad medborgarna efterfrågat länge. Nu kan man följa sitt ärende och hänga med i processen och se hur just mitt ärende framskrider. Mittbygge sparar självklart också in på mängder av samtal till kommunens handläggare som tidigare fick svara på sökandes frågor kring just detta.

-Är det en generationsfråga att använda digitala tjänster?

-Svårt att svara på. Svaret på den frågan är faktiskt inte ja. Det verkar mer handla om ärendets komplexitet. Att söka bygglov är inte enkelt. Det är ju förknippat med väldigt mycket lagar, regler och en terminologi som få av oss är bekanta med. Så för vissa känns det nog enklare att fylla i en pappersblankett. Men just det är något som triggar oss att göra vår e-tjänst ännu bättre och ännu mer lättanvänd. Som exempel jobbar vi nu med att få de utländska e-legitimationerna att fungera i Mittbygge. Då kommer även medborgare i Norge, Danmark, Tyskland med flera, vilka har fritidshus i Sverige att kunna göra ansökningar och anmälningar via kommunens hemsida, d.v.s. Mittbygge.

Framtiden är digital?

-Utan tvekan. Digitalt när det är möjligt, personligt när det behövs, avrundar Mikael med ett leende.