Nu har vi släppt en ny och uppdaterad version av vår ritningsviewer
C-Viewer. Här hittar Du ett antal nya funktioner, som exempelvis: 

-Spara individuella sidor som ett nytt PDF dokument
-Snap-funktion
-Vid mail så är filformatet detsamma som ursprungsformatet
-Urklippfunktion där man kan dela PDF:er och få upp sidorna som thumbnails
-Slå ihop PDF:er dvs göra flera PDF:er till en
-Vid mätning/snap av vinklar- och byggnadshöjder sätts byggnadshöjd default till 90 grader och 180 grader för vinkelmätning
-Klippa ur text ur en PDF, dvs, markera text, copy-C och sedan klistra in i exempelvis ett Word-dokument.
-Dynamisk stämpel så att den går att lägga i vänster alt. höger marginal

Vill Du veta mer om den nya versionen av C-Viewer, kontakta oss gärna på tel 0733-44 75 69 eller skicka ett mail till hans.holmqvist@comprima.se