Om oss

Allt för e-arkiv sammanfattar Comprima…

Ordning och reda bland digitala dokument, filer och processer är A och O i alla företag och organisationer. Inte sällan är det också lagar och regler som styr hur hanteringen skall gå till, vilket i sin tur gör att frågor om IT-säkerhet ställs på sin spets.

Det är i den här världen som vi på Comprima dagligen arbetar med att leverera. Idag har fler än 100 företag och organisationer valt att använda våra IT-system, tjänster och expertis för att på ett tryggt och säkert sätt e-arkivera bygglov, ritningar, journaler, skolbetyg, avtal och mycket annat.

De svenska kommunernas bygg- och miljöavdelningar är en kundgrupp som under den senaste tiden gått i bräschen för digital arkivering. Ritningar och bygglov skall lagras digitalt, i en process som förenklar hanteringen för både kommunens handläggare som för medborgarna. Här är Comprima en väsentlig del i en kedja av IT-system som exempelvis Mittbygge och ByggR från Addnode, eller VISION från EDP Consult.

Att köpa och installera ett e-arkiv är bara början på resan. Systemet skall integreras med omkringliggande IT-system och här erbjuder Comprima expertis och nyckelfärdiga lösningar. Kanske ett pappersarkiv som skall skannas då någon av partner gärna hjälper till. Men digital arkivering handlar också om att gamla IT-system skall tömmas på data och migreras till e-arkivet. Även här har Comprima lång erfarenhet och en försvarlig kompetens där vi kan erbjuda ett brett register av färdiga konverteringsmoduler från de vanligaste IT-systemen inom kommun och landsting.

Samarbete är en nyckel till framgång vilket naturligtvis även gäller för oss. För att garantera att våra produkter och tjänster levererar enligt högt ställda krav arbetar vi hela tiden tillsammans med ett flertal leverantörer inom ärendehantering, diarieföring, infrastruktur, drift och avancerad dokumenthantering. Några av dessa är exempelvis EDP Consult, Sokigo, Ricoh och Exela.

E-arkiv är en marknad som nu växer så det knakar och intresset är stort från alla branscher, från kommuner, myndigheter och landsting. Men också från industri och tillverkande företag, banker och försäkringsbolag eller media. Alla som har gemensamt att måste säkra sina digitala processer och sin e-arkivering. Här har Comprima unika produkter och tjänster att erbjuda just Din verksamhet!

Vill Du veta mer om våra system, tjänster och expertis och hur dessa kan komma Ditt företag eller organisation till godo, slå oss gärna en signal…

Hans Holmqvist / VD

Comprima grundades 1995 och har varit verksamma i den svenska IT-branschen inom områden som scanning, imaging, mikrofilm, workflow, dokumenthantering och digital arkivering/e-arkiv.