Partners

Comprima har många partners. Men så är vi också en viktig del i flera digitala arbetsprocesser, framför allt inom kommunal verksamhet, men även hos flera landsting och privata företag.

Comprimas produkter C-Archive, C-Viewer och C-Webb integrerar mot de vanligaste kommunala ärendehanteringssystemen men vi finns också med i den digitala kedjan hos andra företag, i takt med att allt fler upptäcker fördelarna med att ha ett digitalt arkiv som fundament i sin verksamhet.

Våra viktigaste partners – en presentation:

Fler än 90% av Sveriges kommuner driver sin dagliga verksamhet med system från EDP Consult, inom verksamhetsområden som avfall, miljö, bygg och ärende.
Comprima erbjuder färdiga integrationer till EDPs system där vårt Comprima erbjuds som färdiga moduler för digital arkivering, ritningshantering, webbpublicering, Bank-ID.

Sokigo är Sveriges största leverantör av systemlösningar för den kommunala marknaden samt marknadsledande i Sverige inom verksamhetsnära Geografisk IT. Sokigo levererar moderna kommunaltekniska verksamhetssystem för hållbar medborgare-service. Med verksamhetsnära kompetens ger vi våra kunder service, valfrihet och trygghet.

Prosona Gruppen och Castor hjälper kommuner till enklare och effektivare flöde av ärenden från medborgare till E-arkivet. Med Castor kan kommunen verka i samma system på alla förvaltningar. Användarvänligt och totalt övergripande från medborgare till arkivering.

Mittbygge startade som ett Vinnovaprojekt 2005 i samarbete mellan Boverket, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting. Syftet var att förenkla byggprocessen genom att samla all relevant information från olika myndigheten i en enda plattform.

Cambio startade 1993. Företaget växer kontinuerligt och är idag närmare 500 medarbetare globalt med olika bakgrund, kompetensområden och arbetsuppgifter som alla brinner för att utveckla öppna heltäckande e-hälsolösningar specialiserade för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Vi finns lokalt nära våra kunder med kontor i Sverige, Danmark, England och Sri Lanka.

Exela Technologies (tidigare BancTec) är en av de ledande globala leverantörerna inom automatisering av affärs- och ekonomiadminstrativa processer. Exela Technologies har över 16.000 anställda och kunder i över 120 länder och levererar lösningar inom bank, försäkring, offentlig sektor m.fl.

Depona levererar tjänster inom Fysiska och Digitala arkivlösningar. Utöver det levererar man konverteringar av media, skanning, printning och mikrofilmsframställning. Depona har verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Lettland.
Depona kompletterar även sina tjänster med arkivariekonsulter om arbetar ute hos kunderna. Comprima samarbetar med Depona inom skanning av Bygglov samt andra dokument som behöver digitaliseras. Allt för att effektivt kunna användas i Comprimas olika produkter.

CogiDocs AB, tidigare S4F Progress AB, är ett av 3 systerföretag inom CogiDocs Group. Tillsammans med CogiDocs AS, som har sitt säte i Norge, bildar vi Azets skanningscenter i Norden. Vi finns även i Finland och Danmark i dagsläget.
På CogiDocs enhet i Fagersta är vårt huvudområde skanning, tolkning, och verifiering av leverantörsfakturor. Men vi hanterar även andra dokument som avtal, leverantörssedlar m.m. för att underlätta för exempelvis ekonomiavdelningar. På vår enhet i Uppsala (fd. Devo IT AB) är huvudområdet skanning av dokument som blanketter, journaler,  bibliotekskort, mikrofilmsskanning, storformatskanning samt bokskanning.

Selfpoint är en webbaserad och mobilanpassad digitaliseringsplattform. Med Selfpoint skapar du e-tjänster och styr hela processen från formulär till handläggning och statistik. Lösningen stödjer alla mobila enheter, är tillgänglighetsanpassad samt har stöd för stark autentisering och digital signering av dokument med Bank-ID.

ArkivIT startade sin verksamhet under sommaren 2010 som ett resultat av ett ökat behov av konsulttjänster inom  digital arkiv- och informationshantering. Som oberoende konsulter är det vår uppgift att hjälpa kunder säkerställa att viktig information bevaras och hålls tillgänglig.

ArkivIT är väl insatta i de lagar och föreskrifter som reglerar olika verksamheter och kan vara ett stöd när det gäller att leva upp till dessa krav. Våra kunder finns inom offentlig sektor, bank- och försäkring, fastighet och bygg, läkemedel och industri.

ArkivITs grundsyn är att det finns ett stort värde för alla organisationer att ha en väl fungerande informationsstruktur – det leder till besparingar i tid genom effektivare hantering och till direkta nyttor för organisationen, dess medarbetare och slutkunder.


Systematiq är Comprimas systemutvecklingspartner, som utvecklar, underhåller och supporterar våra system. Systematiq startades 1999 och har lång erfarenhet av systemutveckling, drift, support och hårdvara och levererar lösningar till företag som vill ligga i den digitala frontlinjen. Systematiq arbetar med moderna plattformar som exempelvis SharePoint och driftplattformar som Hyper V, vSphere och Azure.