Fler och fler kommuner väljer Comprima för sin digitaliserade bygglovshantering och under de senaste månaderna har vi med stor glädje kunnat välkomna följande kunder:

Lomma Kommun gör som så många andra grannkommuner och investerar i ett helt digitalt flöde med Comprimas digitala arkiv C-Archive, ritningsviewern C-Viewer och vårt webbpubliceringsverktyg C-Webb, som möjliggör publicering av ritningar på kommunens hemsida
Till Marks Kommun levererar vi samtliga våra produkter som en tjänst (Software-As-A-Service).
Osby, Strömstad och Hammarö Kommuner köper vår C-Viewer för sin ritningshantering.
Skövde Kommun utökar sin digitalisering och sitt nyttjande av C-Archive genom att importera alla lönelistor och personalakter samt ställer av socialtjänstsystemet MagnaCura.
Värmdö Kommun köper en kommunlicens av C-Viewer som löser hela kommunens behov av bildvisare/ritningsviewer.