Den här månaden är vi extra stolta att kunna välkomna hela fem nya kommunkunder, nämligen Halmstad-, Hammarö-, Härnösand och Trelleborgs Kommun. Samt även Göliska IT, en samverkansorganisation inom IT för kommunerna Lidköping, Skara, Götene, Essunga, Vara och Grästorps kommun.

Comprima levererar e-arkiv till Tillväxtverket

Tillväxtverkets huvuduppgifter är att för alla delar av Sverige främja hållbar näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt. Uppdraget genomför Tillväxtverket genom att skapa så bra förutsättningar som möjligt för företag att komma igång och för att få företag att växa.

Comprima har efter upphandling tilldelats avtal med Tillväxtverket till ett ordervärde på ca 2 MSEK. Avtalet omfattar Comprimas lösningar C-Archive, C-Webb och C-Viewer. I leveransen ingår också konsulttjänster där bland annat ett äldre ärendehanteringssystem skall ställas av till e-arkivet och nuvarande ärendesystemet ”NYPS” skall integreras för direktarkivering och återsökning.